Un estudi de Som Energia mostra que l'ajuntament de Bellpuig estalviaria 10.000 euros si canviés la potència contractual

En l’escenari nacional incert post 27S, els membres de l’assemblea local de la CUP Bellpuig-Seana continuem treballant per donar contingut a la paraula independència i pretenem començar a exercir-la d’arrel. En aquesta sentit, des del nostre municipi treballem per recuperar les sobiranies que marquen el nostre dia a dia i que actualment estan en mans d'oligopolis.

Des de la CUP Bellpuig-Seana pensem que per avançar cap a l’autèntica independència, hem d’implementar un model energètic participatiu, controlat i gestionat democràticament des de baix, que prioritzi l’accés a l’energia a tota la població i que no ens faci dependents de tercers. Encara que plantejar un model energètic alternatiu i aplicar-lo a Bellpuig pot semblar utòpic de bones a primeres, nosaltres plantegem una fórmula per aconseguir-ho de manera ràpida i segura.

En aquest sentit, el passat 28 de novembre vam organitzar una xerrada titulada "La necessaria sobirania energètica" on hi vam convidar Miquel Perelló, alcalde dels Guiamets, municipi que treballa amb un model energètic sostenible i cooperatiu i a socis de Som Energia una cooperativa de consum d'energia sense ànim de lucre. 

Perelló, va explicar la importància  que des dels municipis s'aposti per treballar la sobirania energètica  i així començar a prendre les seves pròpies decisions respecte a la generació, distribució i consum d'energia, de manera que aquestes siguin apropiades a les circumstàncies ecològiques, socials, econòmiques i culturals, i sempre que no afectin negativament a tercers. A més, va posar de manifest que  - com demostra l'exemple del seu poble, els Guiamets - el canvi és fàcil de fer, només és qüestió de voluntat política.

D'altra banda, les persones representats de Som Energia, van explicar que les activitats principals de la seva cooperativa són la comercialització i la producció d’energia d’origen renovable amb l'objectiu d'impulsar un canvi del model energètic actual per assolir un model 100% renovable. A més, també van destacar que al tractar-se d'una cooperativa sense ànim de lucre,  el preu del kw/h es fixa segons els costos empresarials i s'aprovat sempre per l'assemblea anual, la qual cosa garanteix que aquest cost mai estarà subjecte a l'enriquiment o negoci especulatiu.

D'altra banda, Som Energia realitza gratuïtament un estudi per tal d’optimitzar la potència a contractar en cada un dels punts de connexió. En aquest sentit, i per avançat, des de la CUP Bellpuig-Seana vam sol·licitar un pre-estudi tècnic en quatre equipaments de Bellpuig: la casa de cultura, la casa de la vila, l'Escola Valeri Serra i la Nau de la brigada a partir de les dades facilitades per l'Ajuntament.  Els resultats obtinguts (en el quadre adjunt) els vam presentar a la xerrada i ens demostren un considerable estalvi energètic i econòmic pel municipi de canviar-se la contractació actual. Aquests s'han fet arribar a l'equip de govern per a que els valori.

Voleu fer-vos de Som Energia?

Amb l'objectiu d'incentivar que la població de Bellpuig també es sumi a aquest canvi a nivell individual, hem arribat a un acord amb el grup local de Som Energia  i els hem ofert el Casal La Rubinada cada primer i tercer dijous de mes ( de 7 a 8 de la tarda) per a que pogueu demanar-los informació i resoldre dubtes. També podeu fer la gestió vosaltres mateixes, a través de la pàgina web de la cooperativa Som Energia. (www.somenergia.coop/)

 

La independència no ha de ser un concepte buit, és a dir, un mer canvi de carnet d’identitat i de bandera; si no que ha de ser l’eina que ens faciliti recuperar les sobiranies que marquen el nostre dia a dia i que actualment estan en mans d’oligopolis, els quals se’n lucren indiscriminadament. Parlem de sobiranies tals com: l’alimentària, l’energètica, la productiva, la cultural, la residencial,...