La CUP demana uns pressupostos participatius i organitzats per regidories i amb criteris d’eficiència

Abans de les festes de Nadal es va convocar un ple extraordinari per aprovar els pressupostos municipals. El ple va tenir lloc el 23 de desembre i s'ens va convocar a una reunió informativa dos dies abans, el  21 de desembre per tal que ens els poguessin explicar. Amb el poc marge que que ens van donar aquests dos dies, vam preparar la nostra intervenció i posicionament. Per això, vam demanar que de cara al proper any, se'ns pugui tenir en compte per poder-hi participar o almenys, se'ns informi amb més temps.

Primer de tot, vam plantejar dues qüestions: Si entre setembre i octubre s’han d’haver liquidat els comptes per conèixer-ne l’estat en què es troben i així poder fer arribar al ple (o als grups que formen el ple) una proposta de pressupost. Perquè no ha sigut així? (ens va arribar al desembre). Si entre octubre i novembre els pressupostos han d’estar en exposició pública, aprovar-los en ple municipal i obrir un període d’al·legacions. Perquè no ha sigut així?

El termini que sí que s’haurà complert és el que abans del 31 de desembre aquests s'han aprovat -  obrint un termini d’al·legacions, coincidint amb les festes, tot i que a la web encara no s'han publicat -. 

Un altre motiu pel qual vam votar en contra és perquè ens van presentar els ingressos i les depeses d’aquest pressupost nomès per “capítols” segons criteris econòmics. Fet que fa que la proposta nova de pressupostoss no vagi més enllà de veure quina quantitat es va gastar l‘any anterior per cada partida econòmica determinada i procedir a l’actualització pel proper any.

Des de la CUP hem pogut veure que s’estan fent dues altres classificacions contables: per “programa”, segons finalitats i objectius, i per “àrea” i tot i que precisen millor l’orígen o el destí de les partides, creiem que aquestes dues estan massa allunyades de l’organització real, tant de l’ajuntament com de l’equip de govern. El fet que el pressupost de BSM es presenti a part i classificat en 4 àrees n’es una mostra.

Per això, trobem a faltar i vam demanar la classificació dels pressupostos de forma “orgànica” amb la màxima especificitat possible en la justificació de despeses, organitzat per regidories i amb criteris d’eficiència. No poder saber quines partides disposen les diferents regidories ens fa preguntar: com organitzen o planifiquen i quins criteris es segueixen per l’equip de govern?

Per tot això, no vam creure que calgués entrar en anar questionant l’augment o disminució de partides específiques, però si que vam voler destacar alguns punts concrets:

Vam veure que un 40% del pressupost es destina a despeses de personal, però no vam tenir accés al catàleg de llocs de treball (funcionaris, personal aboral i eventual) amb les tasques i hores concretes classificades per lloc, grup i àrea. Document que s’hauria d’haver aprovat en aquest ple. Aquesta informació creiem que era necessària en la planificació de llocs de treball que requereix l’ajuntament, ja que pel nombre d'habitants i pressupost es podria destinar fins a un 50% a la partida de personal. Des de la CUP apostaríem per reforçar la tresoreria per poder portar el control orgànic de les despeses, un conserge per l’escola Valeri Serra i pel Casal d’entitats Carme Serra.

Finalment, ens van  sorprendre els 14.000€ en mobiliari pel casal d’entitats quan encara no està definit el model de gestió ni s’ha convocat a les entitats.

Per acabar,  vam recordar la proposta que havíem fet de que la partida d’ajuda a desenvolupament es gestionès a través d’una entitat de banca ètica i veure les possibilitats que s’ofereixen en gestió municipal.

La Cup Bellpuig-Seana vam votar en contra pel procediment d'elaboració dels pressupostos ja que va donar nul·la capacitat de participar tant a la ciutadania com als grups de la oposició. A més, considerem que el període amb què es va definir hauria de tenir un recorregut més llarg, participat i consensuat i no, uns dies abans del ple.