De pressupostos i augment de sous

El passat dijous 22 de desembre es va celebrar un ple extraordinari al consistori municipal. Entre els punts de l’ordre del dia hi destaquen l’aprovació dels pressupostos per l’exercici 2017 i l’augment de sou de la regidora Cristina Burgueño com a conseqüència del seu nou càrrec com a regidora de festes.

Començant pels pressupostos, l’equip de govern va presentar a l’oposició una proposta de pressupost totalment continuista en la línia dels últims anys, on hi destaquen les inversions en infraestructures en contraposició amb la minsa despesa social. Així doncs, la inversió estrella se l’emporta el circuit de MotoCross amb un total de 278.000€. Des de la CUP  ens preguntem si és necessari seguir invertint en aquest tipus d’infraestructures tenint en compte que no s’ha fet públic un estudi sobre els beneficis reals que suposa pel municipi tenir una infraestructura d’aquesta mena a part del típic argument que el circuit ens posiciona al mapa.

Pel que fa a la nostra intervenció, aquesta fou centrada en una crítica a la forma de fer els pressupostos més que en el fons i discussió de cadascuna de les partides concretes. En primer lloc, entenem que els pressupostos són l’eina amb la qual es materialitza l’acció de goverrn i, per tant, queda molt clar que els pressupostos aprovats pel 2017 responen inequívocament a la voluntat de l’antiga Convergència.  Per aquest motiu, vam decidir centrar-nos en les formes més que en el fons (doncs sens dubte, els pressupostos serien diferents si aquests els realitzés el grup de la CUP o de FEM-Bellpuig, encara que aquest darrer grup hi va votar a favor). Quan parlem de les formes ens referim a les persones que intervenen en l’elaboració del pressupost. De fet dubtem que tots els membres de l’equip de govern participin en l’elaboració d’aquest, i per aquest motiu vam instar-los, en el cas que la nostra suposició fos errada, a que cadascun dels regidors i regidores fes una exposició de la quantia de recursos de la qual disposen per a cadascuna de les carteres que ostenten i que expliquessin l’acció de govern que se’n destil·laria. La resposta a la nostra instància fou que tot això eren suposicions, però l’exposició de cada regidor i regidora  encara no s’ha produït. Nosaltres exigim un equip de govern participat i treballador, un equip de govern, que del primer integrant a l'últim pot donar les explicacions pertinents i per tant, subratllem la poca pluralitat i diàleg que hi ha a l'equip actual.

Des del nostre grup, per tant, pensem que és important que els regidors i regidores de l’equip de govern siguin partícips i protagonistes en l’elaboració del pressupost ja que és l’eina que els hi permetrà desenvolupar les polítiques públiques pel pròxim exercici. De fet, pensem que no fer-ho és molt poc professional i ètic ja que no trobem correcte que un pressupost de 4.260.000€ sigui elaborat de forma arbitrària per uns pocs quan ens compromet a tota la ciutadania de la vila.

Per tant, des de la CUP volem i apostem per uns pressupostos participatius, és a dir,  perquè una part del pressupost sigui confeccionat a través de la participació ciutadana. Que  la ciutadania s’organitzi per fer propostes i, també molt important, que la ciutadania faci pal.lesa la seva opinió i criteri a l’hora de prioritzar les despeses municipals. Quan ens referim a una part del pressupost volem dir aquella que es decideix 100% mitjançant criteris polítics i que no desestima cap de les obligacions legals de l’Ajuntament. Segons el treball realitzat pel nostre grup, estimem que aquesta part pressupostària decidida en base a criteris polítics està xifrada en 1.022.000€, quasi un 20% del pressupost total. Una part que, si es confeccionés a través de la participació ciutadana, podria obeir a l’interès general, a més a més, que suposaria una pràctica excel·lent en termes de transparència i accés a la informació a diferència del modus operandi actual on la proposta de pressupost és presentada només a l’oposició i uns dies abans de celebrar el Ple. Aquesta reflexió ens va portar a preguntar a l’equip de govern quins eren els criteris que utilitzaven per definir l’interès i la seva resposta era que aquesta es basava en el tracte informal amb les entitats de la vila i que transmetia cadascun dels regidors i regidores. No compartim gens aquesta manera de fer i apostem  per mecanismes de participació ciutadana estables que permetin que tota la ciutadania tingui capacitat d’incidència sobre els recursos públics i no hi hagi marge pels tractes prioritaris i s’acabi així amb l’opacitat que envolta aquesta mala praxis de presa de decisions.

Pe últim, esperem que aquest any també se celebri l’exposició pública dels pressupostos tal i com es va fer l’any passat. Potser en aquest moment serà quan  intervinguin tots els membres de l’equip de govern i ens exposin l’acció de govern que sorgirà del pressupost.

Un altre dels punts de l’ordre del dia era un canvi en la retribució mensual de la regidora Cristina Burgueño que, com a conseqüència d’assumir la titularitat de la regidoria de Joventut i Festes,  li han augmentat el sou un 5% passant a cobrar 581,50€ bruts al mes, per una dedicació de 7,5 hores a la setmana, respecte les 6,2 establertes al cartipàs. Des de la CUP vam manifestar que no trobem raonable que s’augmenti el sou d’una regidora per assumir una nova cartera, si aquesta part proporcional no es resta al regidor que fins ara s’ocupava d’aquesta. Tot i que no vam obtenir resposta a la nostra reflexió tenim coneixement que aquesta part no es resta del Ramon Gassó ja que (diuen,diuen,diuen)  aquest assumeix part de les tasques de la regidoria d’educació que l’Anna Quesada no pot assumir per motius laborals. En definitiva, trobem a faltar la renúncia a compensacions econòmiques per tasques que no es poden assumir i que comporten que a dia d’avui les mateixes tasques siguin un 5% més cares a tota la ciutadania.

VEURE INFOGRAFIA DE SALARIS DELS REGIDORS DETALLADA

La CUP demana que la part de pressupost que es decideix mitjançant criteris polítics i que no desestima cap de les obligacions legals de l’Ajuntament sigui participativa. El qual suposaria una xifra de 1.022.000€, quasi un 20% del pressupost total.