Convergència es compromet en el Ple a treballar el tema de l'habitatge amb la CUP

El passat dimecres vam realitzar un nou ple ordinari, aquest tenia molts pocs punts a l'ordre del dia, una modificació de crèdit del pressupost, una modificació del POUM, la ratificació de la dissolució del Consorci de Comunicació Local i l'aprovació d'una moció presentada per l'Associació Catalana de Municipis de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Com ja va sent la dinàmica habitual, novament, un dels punts de l'ordre del dia era la modificació del pressupost. En aquest cas, era una modificació de crèdit, ja que a causa d'haver d'afrontar el pagament d'algunes de les obres que ha fet o farà recentment l'Ajuntament - nou enllumenat LED, adeqüació del pavelló, bassa per emmagatzemar l'aigua, etc. - s'ha de demanar un crèdit de 300.000 euros per avançar els diners als proveïdors fins que no arribin les subvencions pendents de la Generalitat. A més, també es modificaven un parell de partides més en relació a despeses no previstes com 6.000 per un estudi d'impacte ambiental per al projecte de la bassa d'aigua o la concessió d'una subvenció al CAU de 1900 euros per la compra de material. A més, també hi va haver una modificació dels ingressos en uns 43.000 euros a causa de l'increment que ha suposat l'IBI de les finques urbanes.

Com a CUP vam decidir votar-hi en contra, ja que tot i que entenem que hi ha partides que no és poden preveure, si que veiem que la tònica habitual de l'Ajuntament es treballar una mica a apagar focs i sobre la marxa. En aquest sentit, doncs, creiem que sí que s'hauria de saber o valorar el cost real que suposa fer una obra, ja que sabent que l'administració no paga a temps, sempre haurem de demanar crèdits per avançar els diners i per tant, sempre hi haurà un sobrecost en interessos. Així doncs, hem de valorar quines obres són prioritàries i quines no o poder-les espaiar en el temps, per no trobar-nos amb crèdits d'aquestes magnituds i anar generant deutes que potser són innecessaris. A més, per exemple, pensem que hi ha d'haver un criteri i un sistema equitatiu amb les entitats per tal d'establir i otorgar les subvencions, ja que tot i que ens sembli correcta i necessària la del CAU, no vol dir que ens sembli adeqüat el sistema que s'utilitza de clientelisme - el qui demana té i el qui no, no -.

D'altra banda, continuem insistint en què es miri la possibilitat de treballar amb la banca ètica.

Moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica

CiU va presentar aquesta moció redactada per la Assemblea Catalana de Municipis que a grans trets: rebutjava l'actitud del govern espanyol per recòrrer la llei aprovada pel Parlament i la seva miopia enfront d'aquest problema, demanava a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el seu paper en la solució dels conflictes habitacionals i reiterava el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar solucions conjuntes per tal que les administracions de proximitat, continuem donant suport a les famílies i persones que més ho necessiten.

La CUP vam votar-hi dos a favor i dos ens vam abstenir. El motiu és que des de fa 4 mesos des de la CUP vam presentar una sèrie de propostes i mesures concretes que s'estaven fent a altres ajuntaments entorn a aquestes problemàtiques i tot i que CiU ens van dir que hi treballaria, encara no s'hava fet res al respecte. Així doncs, la CUP va demanar a Convergència que, a banda de la moció, comences a treballar la implantació de mesures reals per paliar problemàtiques que afecten als veïns i veïns entorn la emergència habitacional tal i com fa 4 mesos els vam proposar de fer conjuntament. Aquests van acceptar i a partir d'aquesta setmana, membres de la CUP es reuniran amb la regidora de benestar social, Cristina Burgueño, per treballar-hi.

Torn de preguntes, a la regidora Anna Quesada per algunes actuacions poc ètiques

Per tal que constés en acta, vam voler aprofitar el torn de preguntes per demanar a la regidora Anna Quesada, explicacions en relació a algunes actuacions que havia fet darrerament i  que des del nostre punt de vista ens semblava que eren un mala praxis i aprofitament de beneficis del seu càrrec públic.

  1. Utilització de la furgoneta de la brigada municipal per a fer una mudança personal - Se'ns va dir que havia estat un imprevist i que se li faria una factura.
  2. Assistir a les reunions del c/ St. Isidre per allargar la línia de gual i poder sortir bé amb el cotxe - Sabem pels veïns que per un benefici propi, tot i que els veïns al repintar el carrer proposaven una altra solució, ella va demanar a la brigada fer aquesta perquè a nivell personal li anava millor.
  3. Aparcar al gual reservat per la policia de davant l'Ajuntament - Vam preguntar si aquell espai el podien utilitzar els regidors de l'ajuntament, ja que ella en feia ús i nosaltres hi havia molts dies teniem problemes per aparcar.
  4. Assistència al Consell Escolar - Com que ara, a causa d'un tema personal, ja no podrà continuar fent les mateixes hores ni assistir a algunes reunions que li tocaven pel seu càrrec, volíem saber si renunciaria a part del seu sou i a qui delegaria aquestes tasques. Ens va dir que no renunciaria perquè el seu sou només és per assitència a les reunions de juntes de govern i a aquestes hi continuaria anant.

La CUP va demanar a Convergència que, a banda de la moció, comences a treballar la implantació de mesures reals per paliar problemàtiques que afecten als veïns i veïns entorn la emergència habitacional tal i com fa 4 mesos els vam proposar de fer conjuntament. Aquests van acceptar i a partir d'aquesta setmana, membres de la CUP es reuniran amb la regidora de benestar social, Cristina Burgueño,  per treballar-hi.