La necessària sobirania energètica

Article publicat a "Lo Pregoner d'Urgell" del 5 de desembre (Especial de Nadal)

En l’escenari nacional incert post 27S, els membres de l’assemblea local de la Candidatura d’Unitat Popular de Bellpuig continuem treballant per donar contingut a la paraula independència i pretenem començar a exercir-la d’arrel. Com en tantes altres ocasions hem explicat, la independència no ha de ser un concepte buit, és a dir, un mer canvi de carnet d’identitat i de bandera; si no que ha de ser l’eina que ens faciliti recuperar les sobiranies que marquen el nostre dia a dia i que actualment estan en mans d’oligopolis, els quals se’n lucren indiscriminadament. Parlem de sobiranies tals com: l’alimentària, l’energètica, la productiva, la cultural, la residencial,...

En aquest sentit, durant el darrer terç de l’any 2015, hem estudiat com implementar a nivell municipal la sobirania energètica, que podríem definir com: El dret dels individus conscients, les comunitats i els pobles a prendre les seves pròpies decisions respecte a la generació, distribució i consum d'energia, de manera que aquestes siguin apropiades a les circumstàncies ecològiques, socials, econòmiques i culturals, i sempre que no afectin negativament a tercers.

Un cop definida aquesta sobirania, és ben senzill arribar a la conclusió que el model energètic actual majoritari (en sí) la nega completament. Per citar un exemple preguntem-nos: podem nosaltres decidir sota quins criteris s’hauria de produir l’energia que consumim? La resposta és clarament no (tranquil), ja que actualment l’energia és considerada com un bé mercantilitzat amb l’única finalitat de maximitzar els beneficis empresarials dels qui la generen i comercialitzen i, per tant, l’accés a la mateixa queda únicament vinculat a criteris estrictament lucratius. D’aquesta manera, ens trobem davant d’un model que basa el seu funcionament operatiu en l’extracció i combustió de recursos fòssils (normalment extrets en parts remotes del món). Fet del tot insostenible ja que aquests recursos son finits, i pèssim si ens fixem en l’impacte sobre el medi ambient o sobre la salut de les persones. A mode d’exemple, vora casa nostra, conseqüències directament lligades a l’aplicació d’aquest model podrien ser el projecte CASTOR, l’amenaça del fracking, l’amenaça de les prospeccions petrolíferes...Conseqüències del tot inadmissibles quan a més a més es coneix que els Països Catalans disposen, per exemple, dels índex de radiació solar més alts d’Europa així com de moltes altres fonts d’energies renovables per explotar i aprofitar.

Per tant, per avançar cap a l’autèntica independència, hem d’implementar un model energètic participatiu, controlat i gestionat democràticament des de baix, que prioritzi l’accés a l’energia a tota la població i que no ens faci dependents de tercers.

Encara que plantejar un model energètic alternatiu i aplicar-lo a Bellpuig pot semblar utòpic de bones a primeres, nosaltres plantegem una fórmula per aconseguir-ho de manera ràpida i segura.

En primer lloc, nosaltres apostem per que la distribuïdora elèctrica que l’ajuntament contracti per dotar d’energia tots els nostres equipaments municipals sigui la cooperativa Som Energia, la qual, pels qui no la conegueu s’autodefineix com una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre. Les activitats principals de la qual són la comercialització i la producció d’energia d’origen renovable. A més a més, es compromet a impulsar un canvi de model energètic per assolir un model 100% renovable.

Hom pot sumar que dins el marc de la tarifa 3.0A (instal·lacions de més de 15kW), Som Energia realitza gratuïtament un estudi per tal d’optimitzar la potència a contractar en cada un d’aquests punts de connexió. En aquest sentit, i per avançat, l’assemblea va sol·licitar a Som Energia un pre-estudi tècnic en quatre equipaments de Bellpuig i els resultats obtinguts (en el quadre adjunt) ens demostren un considerable estalvi energètic i econòmic pel municipi.

 

En segon lloc i per acabar, encoratgem als ciutadans i ciutadanes de Bellpuig a fer el mateix pas que plantegem a l’Ajuntament i contracteu a nivell particular els serveis de la cooperativa Som Energia.

Per facilitar aquesta gestió, el grup local de la Som Energia us atendrà amb molt de gust cada primer i tercer dijous de mes ( de 7 a 8 de la tarda) al casal La Rubinada (comencen ja aquest dijous dia 17 de desembre). També podeu fer la gestió vosaltres mateixes, a través de la pàgina web de la cooperativa Som Energia. (www.somenergia.coop/)