Pacte Nacional pel Referèndum? Sí, però no només si aquest és pactat amb l'Estat

En aquest ple a banda de presentar-nos els informes d'alcaldia, junta de govern i seguiment no hi va haver cap tema municipal a tractar sinó que va ser un ple basat en la votació de mocions que provenien d'altres entitats i que afectaven a temes generals.

El ple del passat 28 de març es va basar en la presentació i aprovació d'un conjunta de mocions, totes de temes extramunicipals com: la moció al pacte nacional pel referèndum, dues mocions sobre temes vinculats amb ruralitat i pagesia, entre d'altres. 

1.MOCIÓ D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM -PDF

Aquesta, presentada per l'AMI (Associació de Municipis per la Independència), va ser aprovada per unanimitat, ara bé, vam remarcar la importància i la urgència de definir una data i una pregunta ja i de començar a fer pasos ferms davant la realització d'un referèndum vinculant. Per a nosaltres, no s'hi val repetir un 9-N  perquè ja l'hem fet, ja sabem que va sortir i per això, cal anar a totes i no ens agrada que la moció del Pacta Nacional pel Referèndum reafirmi que aquest ha de ser "acordat amb l’Estat" ja que el marc jurídic espanyol ho permet i és només qüestió de voluntat política. Nosaltres insistim que si en tots aquests anys, no hi ha estat, no hi serà ara i que per tant, és moment de "desobeir" sinó perpetuarem el "processisme" eternament.

2. MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE RENOVACIÓ DEL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA - VEURE PDF

En aquest cas ens vam abstenir.  La CUP va donar suport a l'organització de la marxa  pagesa i està per la dignitat pagesa però no a alguns dels seus requeriments ja que algunes de les reivindicacions que fa Unió de Pagesos no és el model de pagesia pel qual nosaltres apostem.
 
Per això, vam llegir aquest manfiest:
 
1- UP mai ha fet crítica de la PAC quan li ha interessat i d'altra banda, no renuncia a estar dins la UE ni al model de pagesia que aquest propugna. Les lleis del lliure mercat, només es poden subvertir fora d'aquesta UE, i fent produccions no subvencionades.
2- UP malgrat ha guanyat totes les eleccions sempre ha estat qui més s'ha fet escoltar, i en tot cas, i si no ho ha estat prou, és perquè com a sindicat ha agafat els vicis dels vells sindicats, i ha renunciat a la mobilització i a la lluita del carrer, ha deixat d'explicar els seus motius i s'ha apalancat en una política d'estructura gran, i de funcionariat.
3- Parla de preus ruïnosos quan els pagesos de casa nostra han escollit ells sols el model de pagesia que volien. Han fet sempre cultius màxim subvencionats per la mateixa PAC i han anat a vendre on creien que millor els tractarien. Molts d'ells, formant part de cooperatives, s'han desentès de la comercialització dels seus productes i han vist com les grans corporacoins i cooperatives de segon grau, han malmès la imatge, la qualitat i els preus dels seus productes que ara ni controlen ni desitgen.
4- És cert que aquest any passat hi va haver retallades serioses de l'estat però també la mateixa Generalitat va retallar les ajudes de muntanya i a la ramaderia ecològica, sense massa sentit. De fet, va ser un error que va estar posteriorment corregit.
5- És cert que la fauna cinegètica a dia d'avui no està gens ben gestionada però tampoc entenem que la pagesia hagi de ser la única interlocutora. Hi ha d'haver espai per la fauna salvatge iper la pagesia i això ha de ser un contracte social. És evident que la gestió d'avui és nefasta.
6- Es parla a la vegada d'espais agraris protegits i productius. Quan parlem d'una cabanya porcina de 7 milions d'animals aquests dos conceptes son antagonics i per tant, les sancions que segons diu UP son arbitràries i van dirigides a actuacions no intencionades, encara son minses i irrisories, si es té en compte que la meitat de les aigües subterrànies de Catalunya estan contaminades greument. 
Sense anar més lluny, la massa d'aigua que tenim sota els nostres peus és de les més contaminades de Catalunya segons un mapa emès per la mateixa Generalitat. No només el règim sancionador de la Generalitat ens sembla poc efectiu sinó que nosaltres demanem categòricament i segons els mateixos consells del sindic de greuges, que deixin de donar-se permisos per construir noves granges i es fagi així una moratòria per frenar-les. 

3. MOCIÓ "PER A UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE INTEGRAL I INTEGRADOR" presentat per l'ARCA i per la promoció del Programa "Leader" - VEURE PDF

Hi vam votar a favor, perquè estem a favor del contingut però vam considerar necessari denunciar que el GAL (Grup d'acció local) de la nostra zona hagi augmentat l'espai d'influència incorporant les Garrigues i el Segrià Sec, i en canvi la partida pressupostària s'hagi quedat igual. Entenem que el desenvolupament rural ha d'esdevenir una prioritat al nostre territori degut al nombrosos processos de regressió demogràfica que es donen a molts dels municipis de Ponent i que trobem insuficient que els ajuts Leader siguin els únics dedicats exclusivament a aquesta tasca.Reivindiquem la necessitat de començar a treballar, mitjançant la participació ciutadana, amb l'objectiu d'endegar un procés de concertació territorial que permeti a través de la planificació estratègica començar a implementar mesures capasses de revertir la regressió demogràfica severa que pateixen els municipis de les nostres contrades. Cal dignificar els treballs de l'agricultura i implementar mesures amb la intenció de diversificar les economies de les zones més rurals, les quals concentren el seu volum productiu en el sector primari.

4.MOCIÓ ALS AJUNTAMENTS SOBRE ELS 40 ANYS DEL CONGRÉS DE CULTURA CATALANA-FUNDCC - VEURE PDF

Hi vam votar a favor perquè considerem que aquest Congrès històric va ser clau en el seu moment i compartíem les seves idees i valors. Ara bé, vam demanar si la quantia que l'Ajuntament havia d'aportar era la que apareixia a la moció que ens van presentar - 500 euros - ja que era la mateixa que pagava una ciutat com Girona i trobavem que no era equitatiu.


5.MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA - VEURE PDF

Hi vam votar a favor.


7.MOCIÓ DE SUPORT A LES PERSONES AFECTADES DE POLIOMIELITIS - APPCAT - VEURE PDF
Hi vam votar a favor, però vam manifestar que consideravem una mica "hipòcrita" presentar aquest tipus de mocions quan és des del govern que s'està retallant en sanitat. També vam dir que si s'acceptava aquesta moció en favor de la "poliomielitits" també s'hauria de reconsiderar la moció que vam presentar en referència a les persones afectades per sensibilitat química - que a Bellpuig en coneixem almenys 2 casos -.

Creiem que el Pacte Nacional pel Referèndum ha d'anar més enllà de reclamar un referèndum "acordat amb l’Estat" basant-se en que el marc jurídic espanyol ho permet. Ja que si en tots aquest anys no hi ha hagut voluntat política des d'Espanya difícilment ara hi serà.