(O)posiciona't, el treball de la CUP Bellpuig-Seana a l'Ajuntament

L'objectiu de les assemblees fetes aquest cap de setmana ha estat presentar les línies de treball que la CUP desenvoluparà en els propers anys, explicar com ho farem i concretar les accions més immediates.

Tal i com vam ressaltar durant la campanya electoral la base del treball de la CUP serà la transparència i la participació. En aquest sentit, hem realitzat aquesta primera assemblea oberta per tal que la gent conegui des d'un bon principi què farem i com ho farem.

Volem esforçar-nos en fer públic tot allò que passa l'ajuntament. Volem acabar amb l'opacitat que a dia d'avui envolta la practica política municipal. Entenem que aquest opacitat existeix per la manca de voluntat d'informar de l'equip de govern com de la manca de voluntat de la ciutadania per implicar-se en saber com es gestiona el municipi. Nosaltres volem combatre aquestes dues actituds a través de cercar els mecanisme que ens permetin saber per informar, i a la vegada implicar a les persones en la vida municipal.

Com ho farem?

La nostra forma d'entendre el treball polític es basa en la cooperació i l'assemblearisme. Nosaltres no creiem en la política personalista ni en els lideratges que se situen per sobre del grup. Tant a nivell organitzatiu nacional com a nivell local nosaltres volem apostar per una forma de fer política que prioritzi el treball en equip.

Pensem que justament entendre la democràcia com a delegació i les personalitats polítiques com les dipositàries de la confiança col·lectiva ha tingut com a resultat la pèrdua d'implicació de les persones en tot allò públic i aquest comportament ha acabat portant com a resultat la societat que tenim presa dels corruptes i els especuladors.

Així doncs per nosaltres:

- Els nostres regidors són els portaveus de les posicions que col·lectivament decidim en les nostres assemblees.

- El gruix del treball el discutim i l'enfrontem de forma col·lectiva. No obstant, per tal de ser més operatius, tendim a crear petits grups de treball que s'encarreguen de vetllar i desenvolupar els temes que com a grup pensem treballar. Aquests grups desenvolupen el seu treball i el presenten a l'assemblea que es qui finalment valida la proposta.

- Les assemblees de funcionament acostumen a ser setmanals on anem fent els seguiment dels diferents temes i presentem noves propostes de treball. Les assemblees solen a ser en diumenge però ara, fruit de la nova realitat, també hem decidit reunir-nos alguns dies entre setmana. El correu electrònic i el watsup són els mitjans que ens permeten estar permanentment en contacte.

Quines són les línies de treball que pensem engegar?

- Seguiment proactiu de tots el que proposi des del equip de govern de l'ajuntament. La nostra voluntat d'oposició es concretarà en fer un seguiment estret de l'activitat de govern. Nosaltres pretenem fer una oposició constructiva que volem que es tradueixi en aportar sempre millores a les mocions de l'equip de govern i que nosaltres considerem incomplertes o equivocades.

- Ens comprometem també a crear els canals de contacte amb tota la ciutadania que vulgui fer-nos arribar les seves propostes. Per això, estarem presents de forma presencial en el despatx que l'oposició té a l'ajuntament i ens trobareu també en el local de la CUP Bellpuig, que properament inaugurarem com a punt de trobada i dinamització política, social i cultural. Tant pel que fa als horaris del despatx municipal, com la concreció del nostre local municipal us n'informarem properament.

- També ens comprometen a fer pública i comprensible tota la informació a la que tinguem accés. Per això, utilitzarem tots els canals disponibles al nostre abast a la vegada que crearem un “info-cup” , que distribuirem de forma gratuïta, com a eina d'informació de tot allò que afecta a la vida política municipal.

Malgrat no haguem guanyat les eleccions, nosaltres pensem que hem de treballar per desenvolupar les propostes que conté el programa amb el que ens vam presentar als comicis. De forma progressiva, al llarg dels propers 4 anys, i a través de diferents campanyes de sensibilització, anirem fent totes les propostes que considerem positives per a la millora del municipi.

Algunes de les primeres propostes de treball que pensem desenvolupar:

- Millorar els canals de participació de la ciutadania en els plens municipals redactant un ROM (Reglament Orgànic Municipal)

- Defensa dels DDHH de les persones migrants que viuen a Bellpuig. No acceptem que molts dels nostres veïns i veïnes de Bellpuig estiguin vivint en situacions infrahumanes sotmesos a l'explotació brutal que els representa viure sense papers. Volem aconseguir sensibilitzar a la ciutadania per a que entengui i comparteixi que el nostre compromís i dignitat humana passa per aconseguir que es reconeguin els drets fonamentals d'aquestes persones. Hem iniciat aquest treball posant-nos en contacte amb alguns col·lectius de persones en aquesta situació i veurem com avancem a partir d'aconseguir oferir-los empadronar-se.

- Aposta per la remunicipalització del servei d'aigua potable. Sabem que a l'octubre s'acaba la concessió amb Aigües de Catalunya. El nostre objectiu es aconseguir demostrar que la remunicipalització del servei d'aigua és la millor opció i la mes barata per assegurar el subministre d'aquest servei bàsic. A la vegada que considerem una qüestió de principi defensar que la provisió dels drets fonamentals, com l'accés a l'aigua potable, no pot estar en mans del mercat sotmesa a la lògica dels beneficis. Pensem que tot allò essencial per a la reproducció de la vida ha de quedar sota control democràtic de la col·lectivitat.

Continuarem amb un peu a fora de la institució

Finalment, per la CUP la política municipal no és fer política només des de l'ajuntament sinó que nosaltres entenem que també és fer política ajudar a dinamitzar el poble tant social com culturalment.

Així doncs, a banda del treball institucional, remarquem la importància de continuar treballant des de fora a partir de la nostra implicació amb els diferents col·lectius que existeixen al poble (Mans Unides, AMPA, Càrites, Associació de Joves, CAU, colles de cultura popular, migrants, etc.) D'altra banda,  un  altre dels objectius de la CUP serà eixamplar la base social de les persones que s'identifiquen  amb els nostres plantejaments anticapitalistes, ecologistes, feministes, internacionalistes i independentistes per tal d'anar definint també una proposta de model econòmic i social nou dins la reivindicació de la República Catalana.

La redacció d'un ROM (Reglament Orgànic Municipal), la remunicipalització del servei de l'aigua i garantir el respecte dels drets humans de les persones migrants seran les primeres accions que treballarem.