L'equip de govern continua sense presentar una proposta d'acció política reflexada en els pressupostos

Durant el Ple Ordinari del dimecres 31 de gener es va aprovar el Pressupost municipal per 6 vots a favor del Pdcat, 1 a favor per part de FEM-Bellpuig i 4 en contra de la CUP. A més, al Ple també es va aprovar  per unanimitat una moció per posar el nom de plaça 1 d'Octubre a un espai de Bellpuig - presentada pel CDR, ANC i Òmnium Cultural - i es va aprovar també per unanimitat la moció de l'ACM en defensa de les institucions catalanes i els càrrecs electes.
 

Intervenció de les regidores de la CUP en el Ple Ordinari del dimecres 31 de gener:

Primer volem fer una valoració general dels pressupostos. Per tal i com se'ns presenten i expliquen els pressupostos, veiem que aquest és un pressupost de gestió corporativa i no d'acció política. En aquest sentit, tampoc ens posarem a criticar ni a qüestionar la feina dels tècnics de l'Ajuntament que l'elaboren, perquè ho fan així, des d'un punt de vista tècnic. Ara bé, sí que critiquem que per part de les regidories no existeixi cap proposta política destacable, a banda potser de la regidoria d'Esports on sí que hi veiem almenys un projecte - com és el futur gimnàs municipal - que respon a un plantejament i aposta política.

En aquest sentit, doncs, veiem que hi ha una manca de planificació general, de línies estratègiques i objectius definits. Simplement veiem com s'arrosseguen partides d'un any per l'altre i després es va improvisant sobre la marxa a través de modificacions de crèdit en funció de les possibles subvencions que arribin.

Aquest pressupost continuista ens demostra que l'equip de govern continua sense tenir prioritats clares i ens porta a no poder fer una diagnosi del què i el com de la política municipal que es fa a Bellpuig i a més, tendeix a què al final, continuï una forma de fer "clientelar" que condiciona que el pressupost al llarg de l'any varïi segons reunions de despatx i segons qui necessiti i vingui a demanar.

En aquest sentit doncs, trobem a faltar una cosa que ja fa tres anys que reivindiquem, més transparència i la possibilitat de destinar una partida a pressupostos participatius per tal que la gent pugui proposar i escollir projectes que considerin necessaris pel poble.

Tot i això, sí que ens agradaria entrar àrea per àrea i fer unes aportacions concretes per si poden ser d'utilitat de cara a l'any vinent per tal que els regidors/es de l'equip de govern se les puguin fer seves i aplicar-ne almenys una part, aquella que també vagi en la seva línia.

SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA
En aquest àmbit fem una reflexió general, veient com gairebé el 90% del pressupost d'aquesta àrea es destina bàsicament a despeses de personal no entenem com es possible que amb el cos de municipals que tenim calgui posar pilones per evitar infraccions en aparcaments.

HABITATGE I URBANISME
Tot i que fins i tot hem aprovat una moció a l'Ajuntament continuem sense veure reflexada en cap partida de despesa res que faci referència a un possible "pla local d'habitatge" que inclogui l'inventari de pisos buits i/o la possibilitat d'una borsa social d'habitatge.

BENESTAR COMUNITARI
Una cosa que ens sorprèn d'aquesta partida és que no s'inclogui cap possible partida pel pagament a Aigües de Catalunya, ara que remunicipalitzem l'aigua. No sabem si això vol dir que es preveu que guanyarem el judici i per tant, no haurem d'assumir cap cost o que amb la línia general del pressupost, ja s'improvitzarà i es farà una "modificació de pressupost" quan es resolgui tot.

Pel que fa a arranjaments de carrers, clavegueram i demés, veiem que aquí sí que hi ha mínimament una planficiació pel que fa a la despesa de 145.000 euros en arranjaments de voreres i 64.000 euros en millora del clavegueram. Ara bé, ens agradaria saber: Com és prioritzen? Sota quin criteri hi hauran les futures obres de millora de clavagueram? Entenem que en aquests temes hi ha d'haver una valoració tècnica però també estaria bé, més transparencia i participació per part de la ciutadania a l'hora de prioritzar o proposar millores pel que fa a aquestes qüestions.

MEDI AMBIENT
Si som dels pobles "cuers" en el reciclatge, perquè no hi ha cap partida destinada a alguna campanya per incentivar-lo? No podem deixar aquest assumpte en mans només del Consell Comarcal. Perquè a més, cal recordar que ens agradi o no el 2020 estarem obligats a reciclar el 50% dels residus que generem per llei, sinó haurem de pagar una penalització ja que la taxa d'escombraries sse'ns pujarà dels 30 euros actuals a 47 euros.

També trobem a faltar alguna partida destinada a una campanya/iniciativa i/o millora del medi ambient.
 

SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL
En aquesta partida insistim en: quins criteris fem servir per donar subvencions a les associacions? Signeu un conveni? Sabeu el número de persones ateses per tal de valorar si aquesta partida és suficient o insuficient? 

Trobem a faltar una partida pròpia de serveis socials. Tenint en compte que l'Ajuntament de Bellpuig té 5.000 habitants i que per tant, disposa de la mateixa partida de serveis socials ( 30.000 euros) que pobles molt més petits, pensem que és insuficient. Caldria una pròpia que inclogui  ajuts pel que fa a temes de pobresa energètica, suficiència alimentaria, atenció a l'educació d'infants (ajut per menjador escolar, casal estiu, llibres, llar d'infants, etc.)
 
En aquest sentit, també trobem a faltar una partida que fa temps que reclamem de "beques esportives i/o culturals" que facilitin que persones - en la major part nens/es - que no es poden permetre fer aquest tipus d'activitats per un tema de recursos econòmics ho puguin fer.

En aquesta línia trobem a faltar els informes anuals que fa temps que demanen a la Regidora sobre les necessitats i realitat social de les persones amb més necessitats a Bellpuig.
 
I finalment, celebrem que sí hi hagi una partida de 6.000 euros destinada a "atenció social i dona" però ens agradaria saber quines activitats inclou i a què es destinen aquests recursos.
 

EDUCACIÓ I LLEURE
Tot i que això no requereix de partida pressupostària sinó més aviat de voluntat, també ens agradaria veure reflexat d'alguna manera en aquesta àrea, el projecte del Consell dels infants.

Cal repensar la gestió de l'Escoleta i l'Escola de Música i no veiem cap partida que ho prevegui. En aquest sentit si que fem una proposta en concret,  després de les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  que han donat la raó als ajuntaments de Cornellà, l'Hospitalet i Sant Joan Despí, Esplugues... entre molts d'altres en les seves denúncies contra Ensenyament per desvincular-se unilateralment del finançament de les escoles infantils  per pagar diners a les concertades. Demanem que Bellpuig es sumi a aquesta demanda i faci el càlcul de la partida que ha assumit des del 2013 ( descomptant la part que si que va assumir la Diputació ) i demanem que aquests diners es destinin a propostes de millora pel que fa a l'àrea d'educació.

CULTURA
Tampoc hi ha cap partida que ens faci pensar que es tirarà endavant  el llibre blanc de la cultura per tal de guiar l'acció cultural  a la vila. En aquest sentit, per exemple, trobem a faltar una partida que inclogui  una programació estable del Teatre Armengol, ja que tenim un equipament excel·lent infrautilitzat.
 
Celebrem que hi hagi una altra partida per a comprar mobiliari per al Casal Carme Serra de 4.000 euros, ara bé, tenint en compte que l'any passat ja n'hi havai una de 14.000, veiem que aquest equipament estarà molt ben moblat però molt poc utilitzat. Així doncs, podríem mirar ja d'obrir-lo?
 
També volem recordar que vam aprovar una moció amb temes de memòria històrica i que tampoc veiem cap intenció de treballar algun projecte, acció, campanya en aquesta línia perquè no es contempla cap partida en aquest pressupost.
 

ESPORT
Celebrem la iniciativa del gimnàs municipal.  Esperem que això sigui un tret de sortida per regular un tema que fa anys que s'arrossega, el conveni amb les diverses entitats esportives del poble pel que fa a la utilització dels equipaments municipals i destinació de subvencions.

COMERÇ I TURISME

Segons el pressupost són les partides més petites. Això doncs deduïm que en aquesta línia tampoc no hi ha interès ni projecte pel que fa a la promoció econòmica del poble. La llotja i la Fira de la conserva s'emporten la poca partida que hi ha en aquesta línia i pensem que aquests dos projectes són insuficients.
Tenim una tècnica de turisme que pensem que està poc utilitzada, fa d'informadora però no dinamitza. Al igual que es va fer amb la biblioteca que és va posar una persona per a que a banda de fer la feina més del dia a dia ha aconseguit promoure i dinamitzar també s'hauria de procurar que ella pogués potenciar projectes  de dinamització turística. Però no veiem cap projecte ni previsió per part de l'equip de govern de marcar una línia en aquest sentit. Bé, sí, el museu dels Dolors però que fins i tot des del propi equip de govern hi ha qui no el troba ni engrescador.

Per tot això, votarem en contra del Pressupost i animem a l'equip de govern  que el 2019, darrer any de legislatura, trobem per fi uns pressupostos amb una clara acció de govern.

Les regidores de la CUP Bellpuig-Seana voten en contra del Pressupost del 2018 perquè el consideren un pressupost de gestió corporativa i no d'acció política. A més, critiquen que per part de les regidories no existeix cap proposta destacable a banda de la d'Esports on sí que almenys es planteja el projecte del futur gimnàs municipal.