Crònica del Ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals municipals

El passat dimarts 17 de novembre es va realitzar el ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals. A l'ordre del dia també hi havia una modificació de crèdit, la renovació del càrrec de jutge de pau, ratificar la 2a fase de les obres del PP13 - corresponents al polígon industrial de l'Hostal Nou - i la votació de 7 mocions - 2 presentades per l'equip de govern de CiU i 5 per la CUP -.

ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS

Bellpuig no disposa d'una revisió cadastral des del 1988, això fa que el valor cadastral dels seus immobles no sigui el real. Des d'aleshores, els diferents ajuntaments s'han acollit periòdicament a una revisió general que el que fa és aplicar un increment del 12% al valor de tots els immobles independentment de la seva naturalesa i/o característiques.  Està previst que el 2016 es pugui realitzar la regularització per part de l'Estat. De moment però, fins a realitzar-se, l'Ajuntament ha aprovat que les taxes de l'IBI siguin per al 2016 de:

  • 0,82% per immobles de naturalesa urbana i de característiques especials i 0,76% per als de naturalesa rústica.

La CUP vam decidir VOTAR EN CONTRA  ja que ens hagués agradat poder participar en la proposta de bonificacions i excepcions ja que considerem que l'IBI és un dels pocs impostos en els quals l'Ajuntament té competències i capacitat d'incidència i el que al ser directe permet aplicar-li criteris que gravin en funció de la capacitat adquisitiva de la persona. Així doncs, considerem que a banda de les bonificacions i/o excepcions aplicades per CiU- que són les que recull la Llei Estatal d'Hisendes Local - s'haurien de tenir en compte d'altres que contribueixin a reduir la pressió fiscal a qui menys te com s'ha fet a pobles com Navàs on governa la CUP o la que ha proposat la Crida a la Paeria de Lleida i s'ha aprovat. Esperem que la nostra demanda sigui escoltada i que de cara al 2016 ens permetin fer propostes.

D'altra banda, ens vam ABSTENIR en relació a la modificació del crèdit del pressupost, ja que com que no vam participar en l'elaboració dels pressupostos no en som coneixedors de les partides. A més, com ja hem fet a tots els plens, vam demanar a l'Ajuntament la possibilitat de presentar els pressupostos d'una forma més aclaridora, la voluntat que es facin jornades obertes a la ciutadania i la possibilitat de fer-los més participatius.

RENOVACIÓ JUTGE/SSA DE PAU

 S'havien de votar a les 4 persones que es van presentar. Com a CUP ens volíem abstenir ja que no teníem prou informació sobre les persones candidates i a més, vam demanar a l'equip de govern poder establir uns criteris clars al moment d'adjudicar places públiques. Pensem que, aprofitant que hi havia aquesta renovació, calia demanar poder establir de bàsics i que serveixin per a futures convocatòries de personal ja que considerem que els processos de selecció no són prou transparents i clars al nostre ajuntament. En aquest sentit, es va postposar la votació i el proper dimarts 24 de novembre hi haurà una reunió de treball amb representació de totes les forces polítiques per parlar del tema.

OBRES DEL POLÍGON NOU HOSTAL

Aquestes obres pretenen fer arribar els serveis bàsics - aigua, llum, asfaltat, etc. - a les parcel·les afectades  que actualment es troben a la zona d'aquest polígon no urbanitzada (polígon 2 subsector PP13). La CUP vam decidir votar NO. Ja que tenim poca i contraposada informació sobre la necessitat i objectiu d'aquestes obres. El grup FEM-Bellpuig també hi va votar en contra al manifestar a més, que alguns dels veïns afectats per les obres, tampoc s'hi mostren a favor.

MOCIONS

APROVADA PER UNANIMITAT
APROVADA PER UNANIMITAT
APROVADA PER UNANIMITAT
NO APROVADA
L'equip de govern s'hi va oposar ja que considera que actualment l'Ajuntament no pot destinar cap recurs a aquesta proposta per molt econòmic que sigui.
NO APROVADA
La  justificació que ens donen és que en el moment actual, qualsevol reflexió entorn de lleis vigent no es adequat ni necessari ja que en la futura República Catalana se'n faran de noves i és en aquell moment que aquestes s'hauran de rebatre i canviar.
APROVADA AMB ESMENA
S'aprova però CiU a l'últim punt de la moció on es recollia la possiblitat de fer una aportació econòmica diu que l'ajuntament no realitzarà cap aportació monetària. S'ofereix a donar suport si s'organitza alguna acció de captació de fons a nivell municipal.
APROVADA PER UNANIMITAT

La CUP demanem a l'equip de govern poder participar l'any vinent en l'elaboració de la regulació de l'impost sobre bens immobles (IBI) per proposar excepcions i bonificacions que considerem que garanteixen la progressivitat d'aquest impost  com per exemple incorporar criteris de renda i fer que pagui més qui tingui més poder adquisitiu i es disminueixi la pressió fiscal sobre les famílies amb pocs recursos.