Avancem cap a la remunicipalització de l'aigua i la garantia dels drets de les persones migrants

El passat dimecres 30 de setembre va tenir lloc el Ple de l'Ajuntament de Bellpuig. D'entre les diferents qüestions que es van tractar destaquen l'aprovació per unanimitat de dues mocions molt importants presentades per la CUP:  L'estudi de la municipalització del servei de l'aigua i l'adhesió de Bellpuig a la xarxa de municipis acollidors.

El passat Ple Municipal va comptar amb 14 punts diferents. Després d'aprovar l'acta interior, l'alcalde va repassar els informes d'alcaldia.

Seguidament, es va passar al primer punt subjecte a votació, l'aprovació dels comptes municipals del 2014. La CUP Bellpuig-Seana vam optar per abstenir-nos ja que nosaltres no formavem part del consistori quan aquests es van executar i a més, vam demanar la possibilitat de posar-los de forma pública -web- i d'una forma més entenedora per a la ciutadania ja que el nostre objectiu es poder-los fer més participatius.

D'altra banda, també es van tractar diferents temes urbanístics com:

  • Contractació de les obres de millorar del pavelló municipal i reforma de la instal·lació de la calefacció

Tot i que se'ns va explicar el pressupost, el destí i l'objectiu de les obres de millora del pavelló, vam decidir abstenir-nos ja que vam manifestar el nostre dubte de la necessitat de les obres, tot i que aquestes siguin subvencionades.  A més, vam manifestar la voluntat que les obres per a la millora del sistema de calefacció responguessin a criteris sostenibles i d'eficiència energètica. Ara bé, com que eren unes obres aprovades d'altres legislatures i que simplement ara s'executava una nova fase tampoc hi havia possibilitat ni marge de maniobra pel que es refereix al seu replantejament.

  • Modificació de la subvenció del PUOSC (Plans Urbanísitics d' Obres i Serveis de Catalunya) 2012

En aquest cas es feia referència a la realització d'una bassa més gran per a l'emmagatzematge de l'aigua municipal de Bellpuig com a conseqüència que en època de tanques, no es disposa d'un pantà propi suficient per avastir la localitat i s'ha d'efecturar una reclosa al llit del canal, amb els problemes - d'olor i sabor de l'aigua -  i despes que això suposa - cost que suposa haver de fer aquesta reclosa cada any i pagament a la comunitat de regants del canal d'urgell -. Com que l'objectiu de la CUP es municipalitzar aquest servei vam votar-hi a favor, ja que pensem que aquesta obra és necessària i  en el moment en què la gestió es torni a tenir de forma municipal aquesta permetrà garantir la qualitat del  servei.

També cal destacar les dues mocions que es van aprovar per UNANIMITAT de tots els grups - CiU, CUP i FEM BELLPUIG - una sobre la remunicipalització del servei de l'aigua i l'altra per l'adhesió a la xarxa de municipis acollidors.

Finalment, també volem destacar les preguntes que la CUP va exposar en el torn de precs i preguntes:

1. Voldríem conèixer les línies estratègiques de cadascuna de les regidories? Voldríem saber quina és la disponibilitat horària de cada regidoria per atendre als membres de l’oposició.

2. Com a conseqüència de la renuncia del Salvador Bonjoch al seu salari com a alcalde de Bellpuig, quedant-se només la retribució del 90% del salari pertinent a la presidència del Consell Comarcal, voldríem saber si aquest percep les retribucions per dietes de l’Ajuntament.

3. Arran de l’episodi ocorregut a les instal·lacions del Camp de futbol ens agradaria saber com ha quedat el tema. Com es gestiona l’accés a dia d’avui?

4. Seguim fent èmfasi en que es faci públic el pressupost de campanya de les eleccions municipals.

5. Sol·licitem informació per saber quin és el transcurs de l’estudi de seguretat vial que s’està implementant. Concretament ens preocupa l’excés del límit de velocitat que es dona a l’Avinguda de Lleida i si es preveuen algunes mesures per atenuar-ho.

6. Voldríem conèixer quin és l’estat del compromís de l’Ajuntament amb les veïnes afectades  per l’aparcament de camions situat a l’avinguda Urgell.

7. Voldríem saber quan i com està previst de gestionar i organitzar la cessió d'ús dels equipaments municipals a associacions i a persones a títol individual, ja que cada vegada hi ha més  demandes, hi estan havent petits problemes a la hora de quadrar horaris i no sabem quins són els criteres que s'utilitzen per decidir a qui, quan i com es cedeixen els espais municipals.

El proper dissabte 17 d'octubre organitzarem unes jornades de municipalització de l'aigua a càrrec de Jordi Colomer, ambientòleg i especialistaen gestió de serveis públics